Полковник СБУ Сергій Яковенко: Ми будемо ефективно протидіяти корупції!

Автор: Нова Газета

У грудні світ відзначив День боротьби з корупцією. Ця тема - протидія корупції - стала темою інтерв'ю з заступником на­чальника Управління Служби безпеки України в Кіровоград­ській області полковником Сергієм Яковенком.

 

– Сергію Анатолійовичу, як очолюваний вами спецпідрозділ боровся у 2014 році із корупціонерами в органах, уповноважених на виконання функцій держави?

 

Можна сказати, що роботи вистачало. Із початку 2014 року за матеріалами спецпідрозділу Управління відкрито 32 криміналь­ні провадження стосовно посадов­ців судової влади, співробітників органів внутрішніх справ, підрозді­лів Державної виконавчої служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціар­ної служби, військових підрозді­лів. У рамках кримінальних про­ваджень 17 посадовцям оголоше­но про підозру. За результатами судових розглядів 10 чиновників засуджено до різних термінів по­збавлення та обмеження волі. Крім того, розпочато 16 досудових розслідувань за фактами вчинен­ня кримінальних корупційних пра­вопорушень в органах влади та місцевого самоврядування.

За порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» складено 26 ад­міністративних протоколів на по­садовців органів влади та місце­вого самоврядування, за резуль­татами судового розгляду яких 23 посадовця притягнуто до адміні­стративної відповідальності.

 

– Чи багато корупціонерів вдалося виявити у правоохорон­них органах?

 

Протягом 2014 року в рам­ках відкритих кримінальних про­ваджень, повідомлено про підозру 14 співробітників правоохоронних органів, які вимагали та одержа­ли від місцевих мешканців непра­вомірну вигоду за непритягнення громадян до кримінальної від­повідальності, поліпшення умов відбування покарань, вирішення питання про непозбавлення бать­ківських прав, розповсюдження порнографічних відеоматеріалів, повернення вилучених автотран­спортних засобів та посвідчень во­дія, тощо.

Вручено повідомлення про під­озри двом співробітникам міліції, які вимагали від мешканця Кірово­града неправомірну вигоду в роз­мірі 3 000 доларів США за непритягнення його до кримінальної від­повідальності за розповсюдження порнографічних відеоматеріалів та втручання в роботу автоматизо­ваних систем.

Вироком Знам'янського міськрайонного суду до п'яти років позбавлення волі засуджено дільничного інспектора міліції Знам'янського міського відділу міліції, який налагодив механізм збуту психотропної речовини - метамфетаміну через спільника наркозалежним особам м. Знам'янки і Знам'янського району.

 

– А як щодо суддів-корупціонерів, такі є?

 

На жаль, є. У ході розгляду зібраних спецпідрозділом матері­алів, колегією суддів Вищого спе­ціалізованого суду України визна­но винним колишнього керівника апарату Петрівського районного суду Кіровоградської області, який зловживаючи службовим стано­вищем без відома суддів виносив від їхнього імені та завіряв печат­кою, до якої він мав доступ, по­станови районного суду про ска­сування накладених на місцевих мешканців органами ДАІ штрафів за порушення правил дорожньо­го руху. Вироком суду колишнього посадовця визнано винним та при­значено покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків строком на 3 роки та призначено штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів дохо­дів громадян.

 

– А якщо говорити про меди­цину?

 

Дуже вразив один випадок, який стався навесні. У квітні цього року співробітниками спецпідрозділу «на гарячому» затримано лі­каря однієї з центральних район­них лікарень Кіровоградської об­ласті під час передачі йому двох тисяч гривень за оформлення медичних документів для підтвер­дження 3 групи інвалідності жінці, батьки якої теж ІНВАЛІДИ!!!

Ми звертаємося до громадян з проханням повідомляти про вима­гання та отримання працівниками сфери надання медичних послуг неправомірної вигоди від своїх па­цієнтів. Таку інформацію буде не­гайно перевірено, а винні будуть притягнені до кримінальної відпо­відальності.

 

– Чи відчуваються негативні процеси у сфері земельних від­носин?

 

Так, ця проблема набуває особливої актуальності. Практика свідчить про поширення в області механізмів заволодіння юридични­ми і фізичними особами земель­ними площами сільськогосподар­ського призначення, несплати орендної плати за використання земельних ресурсів, безсистемної забудови населених пунктів, втя­гування державних службовців владно-управлінських структур, посадових осіб органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та суду у корупційну діяль­ність.

«На гарячому» затримано по­садовця Головного Управління Держземагенства в області, який вимагав та одержав від голови сільгосппідприємства неправомір­ну вигоду в розмірі 20 тис. грн. за вирішення питання, пов'язане із приватизацією членами господар­ства земельних ділянок. У іншо­му випадку, за безперешкодний обробіток 75 га земель, на які не були оформлені договори оренди, службовець державної інспекції сільського господарства в облас­ті вимагав та одержав від голови фермерського господарства не­правомірну вигоду у розмірі 5 000 доларів США. На даний момент посадовцям оголошені підозри про скоєння злочинів.

 

– Сергію Анатолійовичу, а куди можуть звертатися грома­дяни у разі, якщо вони володіють інформацією про корупційні ді­яння?

 

В Управлінні Служби безпеки України в Кіровоградській області діє цілодобовий «телефон дові­ри». Будь-який громадянин має можливість звернутися за номе­ром (0522) 36-1 3-06 у разі наяв­ності інформації про корупційні ді­яння та хабарництво з боку держслужбовців та посадовців інших органів, уповноважених на вико­нання функцій держави.

Ми гарантуємо, що кожне по­відомлення буде ретельно роз­глянуте. У випадку підтверджен­ня викладеної інформації, вжива­тимуться заходи у відповідності до діючого законодавства. Окрім того, ми налаштовані на прямий діалог з неурядовими організаці­ями, громадськими активістами з питань протидії корупції, викриття корупційних схем, кадрових при­значень.

Ми будемо ефективно протиді­яти корупції!

 

Юрій ВАСЮТИНСЬКИЙ, прес-сектор УСБУ в Кіровоградській області

 

НА ТУ Ж ТЕМУ

МЕДІЙНИЙ ПАРТНЕР

РЕКЛАМА